Creatio Ex Nihilo

Nowy rozdział!

Dnia 31.07.2018 roku odbyło się zebranie, na którym został wybrany nowy zarząd stowarzyszenia.

W jego skład wchodzą:
Adrianna „Odalla” Adamska – prezes
Rafał „Mefi” Matraszek – vice prezes
Maciej „Książę” Antkiewicz – sekretarz
Rafał „Runn” Fundowicz – skrabnik

Została również wybrana Komisja Rewizyjna, w jej skład wchodzą:
Dorota Chmielewska – Przewodnicząca
Adrian Kraweć – Członek
Katarzyna Cebula – Członek

Ustalono również, że we wrześniu odbędzie się spotkanie organizacyjne, na którym zostaną ustalone działania na najbliższy sezon larpowy oraz jakich projektów, chcemy się podjąć.