Creatio Ex Nihilo

Śmierć w drodze do wiednia

Zdjęcia z pierwszej edycji „Śmierci w drodze do Wiednia”.
Fot. Marcin Wójcik