Creatio Ex Nihilo

Sponsorzy

OBSZARY, W KTÓRYCH PROPONUJEMY WSPÓŁPRACĘ SPONSOROM

 • sponsorowanie poczęstunku w formie bufetu z kawą i herbatą
 • sponsorowanie posiłków dla uczestników imprezy
 • sponsorowanie napojów
 • sponsorowanie alkoholu na końcowy poczęstunek
 • sponsorowanie noclegów dla uczestników
 • sponsorowanie przejazdu autokarami
 • sponsorowanie materiałów programowych (farby, papier itp.)
 • sponsorowanie materiałów reklamowych (plakaty, ulotki itp.)
 • sponsorowanie nagród dla uczestników (książki, rekwizyty larpowe itp)
 • sponsorowanie występu zespołów muzycznych oraz grup rekonstrukcyjnych
 • dostarczenie materiałów reklamowych (długopisy, notatniki itp)
 • wkład finansowy (kwota indywidualna)

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z BYCIA SPONSOREM W ORGANIZCJI

 • Tytuł Sponsora, który może być dalej wykorzystywany w celach public relations i marketingowych,
 • Stoiska prezentacyjne: udostępnienie Sponsorowi powierzchni reklamowej/ekspozycyjnej w podczas imprezy w celu prezentacji/promocji:
 • Zamieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej Stowarzyszenia
 • Wzmianka o Sponsorze wydarzenia w mailach z zaproszeniem wysyłanych do ponad 1000 osób.
 • Zaanonsowanie nazwy Sponsora podczas ceremonii otwarcia, w trakcie imprezy, podczas
  wręczania nagród i na koniec wydarzenia,
 • Możliwość zademonstrowania uczestnikom imprezy działania produktu lub usługi, a także dystrybucji próbek produktów lub przeprowadzenia degustacji,
 • Możliwość wyświetlenia filmu reklamowego Sponsora (30 sek.) w czasie trwania imprezy,
 • Udostępnienie powierzchni pod plakaty, rollupy, bannery, itp.

 

Jesteśmy otwarci również na inne formy promocji, ustalane indywidualnie z każdym z naszych Sponsorów.